Planleggingsdager 2018/2019

  • 17. august 2018
  • 16. november 2018
  • 2. januar 2019
  • 23. april 2019
  • 31. mai 2019
  • 16. august 2019

Barnehagen er stengt disse dagene