Planleggingsdager 2017

Følgende planleggingsdager er fastsatt for barnehageåret 2017

•Mandag 02.01. 2017
•Tirsdag 18.04. 2017
•Fredag 26.05. 2017
•Fredag 18.08. 2017
•Fredag 17.11. 2017