Foreldreundersøkelsen 2016

Se resultat under tema informasjon og dokumenter!

Vi er godt fornøyd med foreldreundersøkelsen og takker alle som har deltatt.