Barnehagen stenges

Ørnestein Gårdsbarnehage vil komme med oppdateringer vedrørende Coronavirus på e-post, det er derfor viktig å sjekke mail

Pressemelding:
Skoler, barnehager og idrettsanlegg stenges

Skoler og barnehager i Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola stenges fra og med fredag 13. mars. Det gjelder også idrettsanlegg og svømmehaller. Tiltakene gjøres for å hindre spredning av koronavirus til utsatte grupper.

Kommunen har plikt til å opprettholde elevenes opplæringsrett. Det innebærer at skolene så langt det er mulig vil tilrettelegge for at elevene får et tilbud i perioden. Elever i stavangerskolen har Chromebook, og kommunikasjon mellom lærer og elev vil være basert på e-post og digitale plattformer.

Omsorgstilbud til barn av helsepersonell og andre i viktige funksjoner

Kommunen vil ha et omsorgstilbud ved den enkelte skole og barnehage innenfor ordinær åpningstid, som sikrer at barn av helsepersonell og andre i kritiske samfunnsfunksjoner kan gå på jobb. Dette vil være på plass fra fredag 13. mars.

Følg med på skolene og barnehagene sine hjemmesider

Foreldre bes følge med på skolene og barnehagene sine hjemmesider. Her vil det så fort som mulig komme praktisk informasjon om hvordan de skal forholde seg.

Når det gjelder barn med store avlastningsbehov, vil kommunen ta individuelle vurderinger for å ivareta de aktuelle familiene.