Ledige stillinger

Vi har for tiden 3 1/2  ledige stillinger(vikariat) :

 

1 førskolelærer i 100 % stilling f.o.m 1.januar 2019 - 31.januar 2020

Ønsker du å jobbe i en gårds og naturbarnehage, send en søknad og CV til styrer Alija Kruger på e -post;

styrer@ogbh.no

Har du spørsmål ring oss på 51551288