Ledige stillinger

Vi har for tiden 2 ledige stillinger:

 

2 barnehagelærere i 100 % stilling

Ønsker du å jobbe i en gårds og naturbarnehage, send en søknad og CV til styrer Massiel Méndez på e -post;

styrer@ogbh.no

Har du spørsmål ring oss på 51551288