PLANLEGGINGSDAGER 2022/2023

For barnehageåret 2022/2023 er følgende datoer satt av til planleggingsdager:

  • 19. august 2022
  • 18. november 2022
  • 02. januar 2023
  • 11. april 2023
  • 19. mai 2023