Blakken

Vi er en avdeling med 20 barn mellom 3-5 år og 4 voksne. Vi er mye ute og er ofte på tur. Vi arbeider gruppevis alle mandager og onsdager.

Hei og velkommen til Blakken. Vi er en avdeling med 20 barn i alderen 3-5 år. 

Hvis vi er på tur kan du ringe oss på telefon: 94977461

Vi kan også kontaktes på e-post: blakken@ogbh.no

I linken nedenfor finner dere avdelingens årshjul med temaene for hver måned 

Årshjul for Blakken og Loftet 2022-2023