Blakken

Vi er en avdeling med 20 barn mellom 3-5 år og 4 voksne. Vi er mye ute og er ofte på tur. Vi arbeider gruppevis alle mandager og onsdager. Massiel er praksislærer for barnehagelærerstudenter på UIS, og det kommer derfor flere studenter til oss i løpet av barnehageåret. Vårt pedagogiske arbeid bygger på omsorg og trygghet. Trygge relasjoner danner grunnlaget for læring og for utvikling av sosial kompetanse. Barnas aktiv deltakelse i dyrestellet og andre gårdsaktiviteter er en viktig del av vårt arbeid.

Blakken tlf: 45776805

E-post : blakken@ogbh.no

- Her finner du mer informasjon om oss: 

Her er vi som jobber på Blakken, 2019-2020

- Her finner du planene for avdelingen 

Årshjul for Blakken og Loftet 2018 - 2019