Opptak i barnehage

Fremgangsmåte når en søker barnehageplass.

Stavanger har samordnet barnehageopptak for alle barnehager i Stavanger. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Plassene tildeles fra nytt barnehageår, med oppstart fra ca. midten av august. Vær oppmerksom på at oppstartsdatoen som står på IST er automatisk generert av systemet, og at den kan derfor bli endret. Du får konkret beskjed om oppstartsdato fra oss. For å kunne tilby nye barn en rolig og trygg tilvenningsperiode fordeles oppstartdatoer utover augustmåneden.

Søk barnehageplass så tidlig som mulig! Når barnet får person nummer kan du søke om barnehageplass. Plassene tildeles etter prioritet og registrert søknadsdato. En opparbeider ansiennitet på søkerlisten ved å søke tidlig.

Søknadsfrist for å være med i hovedopptaket er 1. mars. Tilbud / avslag blir sendt ut ca 1. april med svarfrist ca 10. april. Er der fortsatt ledige plasser vil de bli levert ut fortløpende. Her er det link til Stavanger Kommunens barnehagesider:

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/sok-barnehage/

Samordnet opptak:

https://stavangerg2.ist-asp.com/NO01103-pub/login.htm 

 

Prioriterte barn

Barn som har prioriteringer ved opptaket er:

1. De barna som har lovpålagt prioritering.

2. Eier kan prioritere barn om de finner det hesiktsmessig, for eks. ansattes barn, humanitære grunner, familier i krise o.l

3. Søsken av barn som går i barnehagen.

4. Barn som har søkt vår barnehage som førsteprioritet til hovedopptaket.

NB: For at de som har søsken som går i barnehagen skal få prioritering må de sende inn en skriftlig søknad. Denne kan leveres på kontoret, sendes pr. post eller på mail og må være i barnehagen innen januar dersom dere skal være med på hovedopptaket.

NB: Husk at dere må søke til kommunens fellesopptaket / levere bytteskjema for å få barnehageplass.

 

Besøk

Dersom du bor i nærheten, må du gjerne ta turen opp og slå av en prat med styrer eller en av personale. Vi kan vise deg og barnet ditt barnehagen og dyra våre, slik at dere kan få se hvordan vi har det før dere søker om barnehageplass.

 

Priser, moderasjon og friplass.

Ørnestein Gårdsbarnehage har de samme satsene for barnehageplass og de samme moderasjonene som Stavanger kommune. Det betales for 11 måneder. Hos oss er derfor Juli betalingsfri.

All informasjon fra kommunen om foreldrebetaling og moderasjoner finnes her

Foresatte har selv ansvar for å søke om moderasjon eller friplass. Det må søkes på ny for hvert år. Frist: 1.mai. ( Nye barn: før første betaling - ta kontakt med styrer). Søknadsskjema fås i barnehagen. Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekter må følge med søknaden. Eventuell moderasjon innvilges når barnehagen har mottatt fullstendig søknad, dvs når alle inntekter og utgifter er dokumentert.

 

Matpenger.

Kr. 350,- i mnd.

 

Opptakskrets: 

1. Madla, Stokka, Sunde og Kvernevik.

2. Stavanger Kommune.