Ørnestein Gårdsbarnehage. Den gode barndommen-en deltakende oppvekst på gård

Velkommen til oss! Vi er en heldags-barnehage i landlige omgivelser på Madla som bruker naturen rundt oss aktivt i vår læring.