Rom for filosofi...

Barnehagen skal bidra til at barna opplever naturen. Vi legger til rette for at de skal få undre seg, erfare, bruke og ha god lek med gode venner.