Dyrene og vi

Vi bruker mye tid på å bli kjent med gårdsdrift og dyrene vi har på vår gård. Vår pedagogikk bygger på barnas delaktighet i alle gjøremål som har med dette å gjøre. Omsorg på alle plan, for de med og de uten pels.