Barnehagens visjon

"En annerledes barnehage"

Ørnestein er en barnehage med hovedfokus på gårdsdrift, gode naturopplevelser, fysisk fostring og fellesskap med barn og voksne. Dyrene er vårt varemerke og preger hverdagen vår.