Barnehagens visjon

"Den gode barndommen-en deltakende oppvekst på gård"

Vi er en barnehage med fokus på gårdsdrift hvor barna får delta i alt dette innebærer sammen med aktive og inkluderende voksne. Vi legger til rette for gode naturopplevelser, fysisk fostring og felleskap. Dyrene er vårt varemerke og preger hverdagen vår.